Financial Services | Grant Services | Planning Services | Personnel & Training Services | Operational Services
Sakhalin Project | Outdoor Education Project | Tintean Project
                                             E-Mail Us | General Contact Information

ilc

Sainchomhairleoirí Fóillíochta na hÉireann:
2 Commercial Quay,
Loch Garman,
Fón: 053 21040,
Rphost: info@ilc.ie

Oifig Dhún na nGall:
Carrowcashel,
Ráth Mealtain,
Co. Dhún na nGall
Fón: 074 9152800
Fón póca: 086 2659276
Rphost:humphrey@ilc.ie

Sainchomhairleoirí Fóillíochta na hÉireann

Tacaíocht neamhspleách, Aschur praiticiúil, Táillí réalaíocha agus Cuimsiú náisiúnta.Cuirimid ar fáil réitigh neamhspleácha, deimhneacha, nuálacha i réimsí na fóillíochta, na n-ealaíon, na turasóireachta agus réimse na forbartha spóirt. Ofrálaimid pleanáil féidearthachta agus gnó, taighde margaidh agus réitigh cuardaigh airgeadais d’fhorbróirí, d’oibreoirí, do chumainn, do phobail agus d’údaráis áitiúla.Tugaimid faoin ár misean trí:

  • Tuiscint a fháil ar chuspóirí ár gcliant
  • Tiomantas iomlán do na cuspóirí seo
  • Seirbhísí cuimsitheacha atá éifeachtach ó thaobh costais de chun torthaí airgeadais agus sóisialta ár gcliant a uasmhéadú.

Is iad seo a leanas ár bPrionsabail Threoracha:

  • Tábhacht tionscadail dár gcliaint agus dá gcliaint siúd a aithint.
  • Torthaí cothroma a réadú ar shárobair.
  • Comhairle righin a thabhairt tríd ár n-oibríocht neamhspleách.
  • Caoi a aimsiú!
  Mar bhall de Ghrúpa SGL soláthraimid seirbhísí pleanála le haghaidh an mhargaidh idirnáisiúnta chomh maith.

Privacy Policy | © 2006 ILC